Neutrale Poly-Flachbeutel Hauptkatalogseite: 810

Neutrale Poly-Flachbeutel

  • Artikel-Nr.: 11905
  • 250 x 400 x 0,05 mm - 1000 St.
Neutrale Poly-Flachbeutel Hauptkatalogseite: 810

Neutrale Poly-Flachbeutel

  • Artikel-Nr.: 11907
  • 300 x 500 x 0,07 mm - 1000 St.
Neutrale Poly-Flachbeutel Hauptkatalogseite: 810

Neutrale Poly-Flachbeutel

  • Artikel-Nr.: 11900
  • 180 x 300 x 0,03 mm - 1000 St.
Neutrale Poly-Flachbeutel Hauptkatalogseite: 810

Neutrale Poly-Flachbeutel

  • Artikel-Nr.: 11903
  • 200 x 350 x 0,04 mm - 1000 St.